Målsättning

Hjortnäs - Sunnanängs Hembygdsförening bedriver en aktiv verksamhet för att för framtiden bevara kunskap och sprida information om vår lokala kultur i gången tid och i nutid för framtiden. I ett centralt arkiv under uppbyggnad förvaltar vi dokument, kartor, bilder och föremål.

Vid högtidsdagar och dödsfall ges gåvor till föreningen som överlämnar stilfullt bevis till den man önskar hedrad. Pengarna stannar i byarna och ger möjlighet till utökat arbete samtidigt som den som fyller år blir hedrad och den avlidne ihågkommen genom beviset.


Målsättning:

Exempel på verksamhet är:

  • Byvandringar
  • Gökottor
  • Utomhus nyårsnattsfirande
  • Dokumentation av byarnas liv och leverne
  • Studie/samtalscirklar
  • Fotografering av bybor och miljöer m.m.