Styrelsen 2019 - 2020

 1. Birgit Dahlberg

  Ordförande


  Karin Nordström

  Vice Ordförande


  Elisabeth Institoris

  Sekreterare, e-post: elisabeth.institoris(at)yahoo.se


  Lars Källsäter

  Kassör


  Dan Back

  Ledarmot


  Rune Back

  Adjungerade ledarmot


  Urban Nordström

  Adjungerade ledarmot


  Ingrid Rönnblad

  Adjungerade ledarmot


  Elisabeth Institoris

  Årskriftens redaktionskommitté


  Dan Back

  Årskriftens redaktionskommitté


  Ingrid Rönnblad

  Revisor


  Eva Wallin

  Revisor


  Birgitta Back

  Valberedning


  Ingrid Rönnblad

  Valberedning