Styrelsen 2016 - 2017

 1. Birgit Dahlberg

  Ordförande


  Karin Nordström

  Vice Ordförande


  Elisabeth Institoris

  Sekreterare, e-post: elisabeth.institoris(at)yahoo.se


  Doris Holmats

  Kassör


  Birgitta Back

  Ledarmot


  Rune Back

  Adjungerade ledarmot


  Urban Nordström

  Adjungerade ledarmot


  Ingrid Rönnblad

  Adjungerade ledarmot


  Doris Holmats

  Årskriftens redaktionskommitté


  Birgitta Back

  Årskriftens redaktionskommitté


  Birgit Dahlberg

  Årskriftens redaktionskommitté


  Leif Strand

  Revisor


  Sigge Redhe

  Revisor


  Anita Redhe

  Valberedning


  Ingrid Rönnblad

  Valberedning