Styrelsen 2020 - 2021

Birgit Dahlberg

Ordförande

Birgit_dahlberg(at)yahoo.se


Karin Nordström

Vice Ordförande

karin-nordstrom(at)hotmail.com


Elisabeth Institoris

Sekreterare, Årskriftens redaktionskommitté e-post: elisabeth.institoris(at)yahoo.se


Lars Källsäter

Kassör

lars.kallsater(at)hotmail.com


Dan Back

Ledarmot, Årskriftens redaktionskommitté

dr.back59(at)gmail.com


Urban Nordström

Adjungerade ledarmot


Ingrid Rönnblad

Adjungerade ledarmot


Ellinore Björkeheim

Adjungerade ledarmot


Elisabeth Institoris

Årskriftens redaktionskommitté


Dan Back

Årskriftens redaktionskommitté


Ingrid Rönnblad

Revisor


Eva Wallin

Revisor


Birgitta Back

Valberedning


Ingrid Rönnblad

Valberedning


Byt (at) mot @


Hjortnäs - Sunnanängs Hembygdsförening

Vi finns på Facebook

Facebook

Kontakt