Hjortnäs Sunnanängs Samfällighetsförening


Förvaltar gemensamma vägar, skogar och mark som tillhör samfälligheten

Rösträtt har ägare av jordbruks- och skogsmark.

Styrelsen utser och fördelar båthusplatser.

Styrelsen 2019 - 2020:

Ordförande: Lars Örbrink

Sekreterare: Ejnar Andersson

Kassör: Henry Dahlberg

Ledarmöten: Margareta Lind,Tord Khans

Styrelsesuppleanter: Richert von Koch, Marie Åkerström samt Margareta Jobs

Revisorer: Mats Grönberg och Kerstin Gawell

Revisorsuppleanter: Gunilla Björk och Börje Holmats

Dokument:
 • Årsmötetshandlingar 2010
 • Årsmötetshandlingar 2011
 • Årsmötetshandlingar 2012
 • Årsmötetshandlingar 2013
 • Årsmötetshandlingar 2014
 • Årsmötetshandlingar 2015
 • Årsmötetshandlingar 2016
 • Årsmötetshandlingar 2017
 • Årsmötetshandlingar 2018
 • Årsmötetshandlingar 2019
 • Förvaltnings- och skötselplan Hj s:41 2013-03-21, PDF-fil 2 Mb stort
 • Om hemsidan

  Hemsidan administreras av Hjortnäs - Sunnanängs byamän

  Vårat uppdrag är:

  Sköta om hemsidan

  Vårda bystugan

  Bevara byns traditioner

  Informera om aktiviter

  Vi har ingen Blog!

  Vi finns inte på Facebook!

  Kontakt