Priser för hyra av bystugan eller bord eller stolarKontaktperson för bokning av bystuga: Guje Larshans, mobil: 073-810 00 84


Kostnad för att hyra bystugan, bord och stolar

Mindre än 4 tim dagtid. (ex barnkalas.) 150 kr
Bybor (fast- och fritidsboende) som betalt bypeng 300 kr
Bybor (fast- och fritidsboende) som ej betalt bypeng och utsocknes 1 000 kr
Annan uthyrning, ej bybor 1 200 kr
Bord per st 50 kr
Stolar per st 5 kr