Hjortnäs - Sunnanängs Småskola och Folkskolas historia


Vi har två byggnader i Hjortnäs som har tjänat som skolor och jag har inte vetat så mycket om dem mer än vad man har läst i byamännens protokoll, men för ett tag sedan fick jag reda på av Tord Khans och Margareta Lind att 1982 kom det ut en skrift om skolorna.

Det visade sig att det har varit en studiecirkel som startade 1980 som både Hjortnäs och Sunnanängs folk deltagit i och som cirkelledare var det Åke Dahlbäck och Urban Nordström, se förord.

Så jag frågade Tord Khans i Sunnanäng om jag fick låna skriften, för min tanke var att lägga upp den information så andra kan ta del av skolornas historia, för jag antar att det är ganska många som inte har denna skrift.

Så nu finns den inskannad och kan läsas i PDF format här.

Mycket nöje med läsningen

Hjortnäs i mars 2017, Jussi Kuismin


Småskola och Folkskola i Hjortnäs, Bild på framsidan

Innehållsförteckning, sida 1

Källförteckning,sida 2

Förord,sida 3

Inledning,sida 4

Skolgång i Hjortnäs innan skolan fanns

Sida 5

Sida 6

Sida 7

Småskolehuset - mer än skola

Sida 8

Sida 9

Sida 10

Sida 11

Sida 12

Sida 13

Sida 14

Sida 15

Sida 16

Sida 17

Sida 18

Folkskolehuset byggs..

Sida 19

Sida 20

Sida 21

Sida 22

Sida 23

Sida 24

Sida 25

Sida 26

Sida 27

Sida 28

Sida 29

Sida 30

Sida 31

Sida 32

Sida 33

Hjortnäs skola, från invigning till indragning

Sida 34

Sida 35

Sida 36

Sida 37

Sida 38

Sida 39

Sida 40

Sida 41

Sida 42

Sida 43

Sida 44

Sida 45

Sida 46

Sida 47

Sida 48

Sida 49

Sida 50

Sida 51

Skolans nedläggning

Sida 52

Sida 53

Vad hände därefter?

Sida 54