Byggnadsföreningen Vasa UPA i Hjortnäs 1910 - 1966

Genom åren så har jag intresserat mig för bystugans historia genom att man är inblandad i Hjortnäs - Sunnanängs byamäns verksamhet och försökt hitta information om bystugan men det har varit lättare sagt än gjort. Under resans gång så kom det upp att det fanns en Byggnadsförening som drev som är i dag är våran bystuga från 1910 – 1966 till att Hjortnäs - Sunnanängs byamän tog över verksamheten igen.

Ingen visste riktigt vad Byggnadsföreningen Vasa u.p.a hade för syfte från början och genom att det inte fanns dokumentation i form av protokoll så blev det stopp där.

Men så hösten 2011 fick jag en protokollbok av Maggie Lind som hade hittat den bland Erik Sjögrens papper och då började bitarna falla på plats.

Den innehöll all information från Byggnadsföreningen Vasa u.p.a från starten och framåt.

Det som vi idag kallar för Wasasalen eller bystugan var från början Hjortnäs - Sunnanängs byars skola och även möteslokal för föreningarna i byn fram till den nya skolan stod klar 1902. Efter det tog Hjortnäs - Sunnanängs byamän över lokalen från Leksands Kommuns skolnämnd och började använda den som möteslokal dels för byamännen men även av bland annat för Templet nr.165 Syskonhemmet af Templar Orden, Godtemplarorden samt andra arrangemang som bio m.m.

På grund av att Hjortnäs - Sunnanängs byar inte hade ekonomi att rusta upp byggnaden så 1910 överläts skolan till den nystartade Byggnadsföreningen Vasa upa.

Föreningen bildades söndag den 14 augusti 1910 och dess syfte var att bereda bostäder och lokaler åt föreningens medlemmar samt på annat därmed jämförligt sätt främja medlemmarnas intressen.

Man kan nog krasst säga att det var en förening för de mer välbärgade för det krävdes en kontant insats på 10 kr per andel. (Som i dagens värde motsvarar 473 kr per andel) och det var fritt att teckna hur många andelar som helst. Dom som inte hade tecknat en andel hade överhuvudtaget ingen rösträtt i bystugans verksamhet. Ju fler andelar man hade, ju större makt hade man, för varje andel mostvarade en röst.

Efter att läst samtliga protokoll så var dom inte speciellt aktiva just i denna förening med att dokumentera styrelsearbete och möten. I princip så förekom det i stort sett bara ett skrivet möte varje år och det i form av årsmötet.

Men då det renoverades och byggdes om med jämna mellanrum så var det nog en hel del inofficella möten som inte dokumenterades.

Man kan säga att det var en förening bara för män, för under alla dessa år så förekom det inte en enda kvinna i styrelsen.

Föreningen upplöstes formellt 1950 men av någon anledning fortsatte Byggnadsförening Wasa u.p.a att driva verksamheten till 1966. Troligtvis var det så att Byamännen inte hade intresse av att driva bystugan vid det tillfället utan det var bekvämare att låta föreningen fortsätta att driva verksamheten. Hjortnäs - Sunnanängs byamän har sedan 1966 drivit bystuguverksamheten sedan dess.

 

Hjortnäs i januari 2012.

Jussi Kuismin

Protokoll för Byggnadsföreningen Vasa U.P.A

Dokument Årtal   Originalblad Renskriven text
Framsida boken 1910   Framsida  
Konstituerande möte 1910   14 augusti 1910 14 augusti 1910
Styrelsemöte 1910   14 augusti 1910 14 augusti 1910
Styrelsemöte 1910   19 december 1910 19 december 1910
Föreningsstämma 1911   23 februari 1911 23 februari 1911
Styrelsemöte 1911   22 april 1911 22 april 1911
Styrelsemöte 1912   15 mars 1912 15 mars 1912
Föreningsstämma 1912   31 mars 1912 31 mars 1912
Styrelsemöte 1912   5 maj 1912 5 maj 1912
Styrelsemöte 1913   3 mars 1913 3 mars 1913
Föreningsstämma 1913   16 mars 1913 16 mars 1913
Styrelsemöte 1913   13 april 1913 13 april 1913
Styrelsemöte 1913   november 1913 november 1913
Föreningsstämma 1914   19 april 1914 19 april 1914
Styrelsemöte 1915   21 mars 1915 21 mars 1915
Föreningsstämma 1915   28 mars 1915 28 mars 1915
Föreningsstämma 1916   29 mars 1916 29 mars 1916
Föreningsstämma 1917   maj 1917 maj 1917
Föreningsstämma 1918   10 maj 1918 10 maj 1918
Styrelsemöte 1919   5 januari 1919 5 januari 1919
Styrelsemöte 1919   24 mars1919 24 mars1919
Föreningsstämma 1919   11 maj 1919 11 maj 1919
Föreningsstämma 1920   18 april 1920 18 april 1920
Föreningsstämma 1921   24 april 1921 24 april 1921
Föreningsstämma 1922   30 april 1922 30 april 1922
Styrelsemöte 1922   27 december 1922 27 december 1922
Föreningsstämma 1923   29 april 1923 29 april 1923
Föreningsstämma 1924   4 maj 1924 4 maj 1924
Föreningsstämma 1925   10 maj 1925 10 maj 1925
Föreningsstämma 1926   9 maj 1926 9 maj 1926
Föreningsstämma 1927   15 maj 1927 15 maj 1927
Föreningsstämma 1928   13 maj 1928 13 maj 1928
Föreningsstämma 1929   12 maj 1929 12 maj 1929
Föreningsstämma 1930   11 maj 1930 11 maj 1930
Föreningsstämma 1931   14 maj 1931 14 maj 1931
Föreningsstämma 1932   8 maj 1932 8 maj 1932
Föreningsstämma 1933   21 mars 1933 21 mars 1933
Föreningsstämma 1934   6 maj 1934 6 maj 1934
Styrelsemöte 1935   26 januari 1935 26 januari 1935
Föreningsstämma 1935   5 maj 1935 5 maj 1935
Styrelsemöte 1935   12 maj 1935 12 maj 1935
Styrelsemöte 1936   10 april 1936 10 april 1936
Föreningsstämma 1936   21 maj 1936 21 maj 1936
Styrelsemöte 1936   27 maj 1936 27 maj 1936
Föreningsstämma 1937   9 maj 1937 9 maj 1937
Föreningsstämma 1938   9 april 1938 9 april 1938
Föreningsstämma 1939   7 maj 1939 7 maj 1939
Föreningsstämma 1940   13 maj 1940 13 maj 1940
Föreningsstämma 1941   6 maj 1941 6 maj 1941
Föreningsstämma 1942   3 maj 1942 3 maj 1942
Styrelsemöte 1942   3 maj 1942 3 maj 1942
Föreningsstämma 1943   16 maj 1943 16 maj 1943
Föreningsstämma 1944   28 maj1944 28 maj1944
Föreningsstämma 1945   27 maj 1945 27 maj 1945
Föreningsstämma 1946   19 maj 1946 19 maj 1946
Föreningsstämma 1947   26 maj 1947 26 maj 1947
Föreningsstämma 1948   23 maj 1948 23 maj 1948
Styrelsemöte, förslag uppplösning 1949   25 maj 1949 25 maj 1949
Föreningsstämma, upplösning 1949   29 maj 1949 29 maj 1949
Föreningsstämma, upplösning 1950   18 maj 1950 18 maj 1950
Extra föreningsstämma, upplösning 1950   17 december 1950 17 december 1950
Föreningsstämma 1951   27 maj 1951 27 maj 1951
Föreningsstämma 1952   2 juni 1952 2 juni 1952
Föreningsstämma 1953   25 maj 1953 25 maj 1953
Extra styrelsemöte, ombyggnad av salen 1954   31 januari 1954 31 januari 1954
Extra styrelsemöte, ombyggnad av salen 1954   7 februari 1954 7 februari 1954
Föreningsstämma 1954   30 maj 1954 30 maj 1954
Föreningsstämma 1955   8 maj 1955 8 maj 1955
Föreningsstämma 1956   13 maj 1956 13 maj 1956
Föreningsstämma 1957   1957 1957
Föreningsstämma 1958   1958 1958
Föreningsstämma 1959   7 maj 1959 7 maj 1959
Föreningsstämma 1961   3 april 1961 3 april 1961
Föreningsstämma 1962   13 maj 1962 13 maj 1962
Föreningsstämma 1963   3 juni1963 3 juni1963
Föreningsstämma 1964   31 maj1964 31 maj1964
Föreningsstämma 1965   16 maj 1965 16 maj 1965
Föreningsstämma 1966   27 maj 1966 27 maj 1966
Föreningen upphör 1966, inga noteringar