Protokoll för Hjortnäs - Sunnanängs byamän 1897 - 1971 i PDF format

Protokoll för Hjortnäs - Sunnanängs gemensamma undantagsförvaltning 1942 - 1971 i PDF format

3 6
Dokument Originalblad Renskriven text
Framsida protokollsboken Framsida  
Protokoll bystämma 19 september 1897 bystämma bystämma
Protokoll bystämma 2 januari 1898 bystämma bystämma
Protokoll bystämma 6 januari 1898 bystämma bystämma
Protokoll bystämma 16 januari 1898 bystämma bystämma
Protokoll bystämma 8 maj 1898 bystämma bystämma
Protokoll bystämma 22 maj 1898 bystämma bystämma
Protokoll bystämma 23 juni 1898 bystämma bystämma
Protokoll bystämma 11 december 1898 bystämma bystämma
Protokoll bystämma 7 maj 1899 bystämma bystämma
Protokoll bystämma 29 oktober 1899 bystämma bystämma
Protokoll bystämma 21 oktober 1899 bystämma bystämma
Protokoll bystämma 14 november 1899 bystämma bystämma
Protokoll bystämma 29 december 1899 bystämma bystämma
Protokoll bystämma 20 april 1900 bystämma bystämma
15.Protokoll bystämma 27 maj 1900 bystämma bystämma
16.Protokoll bystämma 1 juli 1900 bystämma bystämma
17.Protokoll bystämma september 1900 bystämma bystämma
18.Protokoll bystämma 8 oktober1900 bystämma bystämma
19.Protokoll bystämma 13 oktober1900 bystämma bystämma
20.Protokoll bystämma 25 november1900 bystämma bystämma
21.Protokoll bystämma 6 januari 1901 bystämma bystämma
22.Protokoll bystämma 30 mars 1901 bystämma bystämma
23.Protokoll bystämma 5 maj 1901 bystämma bystämma
24.Protokoll bystämma 6 juni 1901 bystämma bystämma
25.Protokoll bystämma 31 augusti 1901 bystämma bystämma
26.Protokoll bystämma 15 september1901 bystämma bystämma
27.Protokoll bystämma 6 januari 1902 bystämma bystämma
28.Protokoll bystämma 22 mars 1902 bystämma bystämma
29.Protokoll bystämma 1 juni 1902 bystämma bystämma
30.Protokoll bystämma 11 juli 1902 bystämma bystämma
31.Protokoll bystämma 8 november 1902 bystämma bystämma
32.Protokoll bystämma 19 april 1903 bystämma bystämma
33.Protokoll bystämma 7 juni 1903 bystämma bystämma
34.Protokoll bystämma 1 maj 1904 bystämma bystämma
35.Protokoll bystämma 1 maj 1904 bystämma bystämma
36.Protokoll bystämma 12 maj 1904 bystämma bystämma
37.Protokoll bystämma 24 september 1904 bystämma bystämma
38.Protokoll bystämma 8 maj 1905 bystämma bystämma
39.Protokoll bystämma 22 oktober 1905 bystämma bystämma
40.Protokoll bystämma 29 december 1905 bystämma bystämma
41.Protokoll bystämma 19 april 1906 bystämma bystämma
42.Protokoll bystämma 20 oktober 1906 bystämma bystämma
43.Protokoll bystämma 3 januari 1909 bystämma bystämma
44.Protokoll bystämma 16 maj 1909 bystämma bystämma
45.Protokoll bystämma 29 augusti 1909 bystämma bystämma
46.Protokoll bystämma 5 mars 1910 bystämma bystämma
47.Protokoll bystämma 13 november 1910 bystämma bystämma
48.Protokoll bystämma 23 april 1911 bystämma bystämma
49.Protokoll bystämma 25 juni 1911 bystämma bystämma
50.Protokoll bystämma 13 augusti 1911 bystämma bystämma
51.Protokoll bystämma 21 april 1912 bystämma bystämma
52.Protokoll vägkommiten 21 april 1912 bystämma bystämma
53.Protokoll bystämma 8 december 1912 bystämma bystämma
54.Protokoll bystämma 27 april 1913 bystämma bystämma
55.Protokoll bystämma 31 augusti 1913 bystämma bystämma
56.Protokoll bystämma 7 december 1913 bystämma bystämma
57.Protokoll bystämma 3 maj 1914 bystämma bystämma
58.Protokoll bystämma 25 oktober 1914 bystämma bystämma
59.Protokoll bystämma 3 april 1915.pdf bystämma bystämma
60.Protokoll bystämma 10 oktober 1915 bystämma bystämma
61.Protokoll bystämma 9 januari 1916 bystämma bystämma
62.Protokoll bystämma 14 juni 1916 bystämma bystämma
63.Protokoll bystämma 27 aug 1916 bystämma bystämma
64.Protokoll bystämma 2 maj 1920 bystämma bystämma
65.Protokoll bystämma 24 april 1921 bystämma bystämma
66.Protokoll bystämma 29 januari 1922 bystämma bystämma
67.Protokoll bystämma 30 april 1922 bystämma bystämma
68.Protokoll bystämma 29 april 1923 bystämma bystämma
69.Protokoll bystämma 14 oktober 1923 bystämma bystämma
70.Protokoll bystämma 4 maj 1924 bystämma bystämma
71.Protokoll bystämma 10 maj 1925 bystämma bystämma
72.Protokoll bystämma 9 maj 1926 bystämma bystämma
73.Protokoll bystämma 15 maj 1927 bystämma bystämma
74.Protokoll bystämma 13 maj 1928 bystämma bystämma
75.Protokoll bystämma 12 maj 1929 bystämma bystämma
76.Protokoll bystämma 31 december 1929 bystämma bystämma
77.Protokoll bystämma 11 maj 1930 bystämma bystämma
78.Protokoll bystämma 14 maj 1931 bystämma bystämma
79.Protokoll bystämma 8 maj 1932 bystämma bystämma
80.Protokoll extra bystämma 4 september 1932 bystämma bystämma
81.Protokoll bystämma 7 maj 1933 bystämma bystämma
82.Protokoll extra bystämma 2 juli 1933 bystämma bystämma
83.Protokoll extra bystämma 12 januari 1935 bystämma bystämma
84.Protokoll bystämma 24 mars 1935 bystämma bystämma
85.Protokoll bystämma 6 maj 1934 bystämma bystämma
86.Protokoll bystämma 5 maj 1935 bystämma bystämma
87.Protokoll bystämma 15 december1935 bystämma bystämma
88.Protokoll bystämma 3 maj 1936 bystämma bystämma
89.Protokoll extra bystämma 15 oktober 1936 bystämma bystämma
90.Protokoll bystämma 15 mars 1937 bystämma bystämma
91.Protokoll bystämma 9 maj 1937 bystämma bystämma
92.Protokoll bystämma 3 januari 1938 bystämma bystämma
93.Protokoll bystämma 9 april 1938 bystämma bystämma
94.Protokoll bystämma 29 december 1938 bystämma bystämma
95.Protokoll bystämma 7 maj 1939 bystämma bystämma
96.Protokoll extra bystämma 18 november 1939 bystämma bystämma
97.Protokoll bystämma 7 december 1939 bystämma bystämma
98.Protokoll bystämma 13 maj 1940 bystämma bystämma
99.Protokoll bystämma 30 december 1940 bystämma bystämma
100.Protokoll bystämma 2 juni 1941 bystämma bystämma
101.Protokoll bystämma byamännen 2 januari 1942 bystämma bystämma
102.Sysslomannens berättelse 26 april 1943 bystämma bystämma
103.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 16 maj 1943 bystämma bystämma
104.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 29 maj 1944 bystämma bystämma
105.Protokoll bystämma byamännen 4 januari 1945 bystämma bystämma
106.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 27 maj 1945 bystämma bystämma
107.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 19 maj 1946 bystämma bystämma
108.Protokoll bystämma byamännen 19 maj 1946 bystämma bystämma
109.Protokoll bystämma byamännen 11 november 1946 bystämma bystämma
110.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 26 maj 1947 bystämma bystämma
111.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 23 maj 1948 bystämma bystämma
112.Protokoll styrelsen gemensamma förvaltning 1948 bystämma bystämma
113.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 29 maj 1949 bystämma bystämma
114.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 21 maj 1950 bystämma bystämma
115.Protokoll bystämma byamännen 21 maj 1950 bystämma bystämma
116.Protokoll styrelsen gemensamma förvaltning 3 januari 1951 bystämma bystämma
117.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 27 maj 1951 bystämma bystämma
118.Protokoll extra bystämma gemensamma förvaltning 14 oktober 1951 bystämma bystämma
119.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 2 juni 1952 bystämma bystämma
120.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 25 maj 1953 bystämma bystämma
121.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 30 maj 1954 bystämma bystämma
122.Protokoll bystämma byamännen 30 maj 1954 bystämma bystämma
123.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 8 maj 1955 bystämma bystämma
124.Protokoll bystämma byamännen 8 maj 1955 bystämma bystämma
125.Protokoll bystämma byamännen 13 maj 1956 bystämma bystämma
126.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 13 maj 1956 bystämma bystämma
127.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 26 maj 1957 bystämma bystämma
128.Protokoll bystämma byamännen 26 maj 1957 bystämma bystämma
129.Protokoll extra bystämma byamännen 10 november 1957 bystämma bystämma
130.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning maj 1958 bystämma bystämma
131.Protokoll bystämma byamännen maj 1958 bystämma bystämma
132.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 7 juni 1957 bystämma bystämma
133.Protokoll bystämma byamännen 7 juni 1959 bystämma bystämma
134.Protokoll extra stämma skifteslag 14 november 1959 bystämma bystämma
135.Protokollextra bystämma byamännen 5 mars 1961 bystämma bystämma
136.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 3 april 1961 bystämma bystämma
137.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 13 maj 1962 bystämma bystämma
138.Protokoll bystämma byamännen 13 maj 1962 bystämma bystämma
139.Protokoll bystämma byamännen 31 maj 1964 bystämma bystämma
140.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 16 maj 1965 bystämma bystämma
141.Protokoll extra bystämma gemensamma förvaltning 17 november 1965 bystämma bystämma
142.Protokoll extra bystämma byamännen 16 mars 1966 bystämma bystämma
143.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 29 maj 1967 bystämma bystämma
144.Protokoll bystämma byamännen 29 maj 1967 bystämma bystämma
145.Protokoll fört vid extra bystämma byamän den 28 juli 1967 bystämma bystämma
146.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 17 maj 1968 bystämma bystämma
147.Protokoll bystämma byamännen 17 maj 1968 bystämma bystämma
148.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 16 maj 1969 bystämma bystämma
149.Protokoll bystämma byamännen 16 maj 1969 bystämma bystämma
150.Protokoll bystämma gemensamma förvaltning 19 maj 1970 bystämma bystämma
151.Protokoll bystämma byamännen 19 maj 1970 bystämma bystämma
152.Extra bystämma i Vasasalen 28 juli 1970 bystämma bystämma
153..Protokoll bystämma gemensamma förvaltningen 21 maj 1971 bystämma bystämma
154.Protokoll bystämma byamännen 21 maj 1971 bystämma bystämma
155.Protokoll extra bystämma byamännen 18 november 1971 bystämma bystämma