Kyrkbåtar som har funnits i Siljanstrakten och kyrkbåtar som finns idag


Som ni ser så är inte listan komplett än men ni som läser detta kanske kan bidra med lite information. Skicka det till webmastern i Hjortnäs

Här har ni en icke komplett lista på kyrkbåtar som har gått på Siljans vatten. Från och med 1803 års båtar är nog ganska komplett men resten av båtar har försvunnit i historiens töcken.


Årtal Båtnamn By Båtbyggare
  Stadig Rönnäs  
  Olbåten Rönnäs  
  Kullgärln Rönnäs  
  Aros Vikarbyn  
  Lissmona Hjortnäs-Sunnanäng  
  Präktig Laknäs  
  Löppa Ullvi  
  Lången Romma  
  Mösen Västanvik-Grytnäs  
  Smågranin Laknäs  
  Storgranin Laknäs  
  Nybåten Laknäs  
  Gamlen Laknäs  
  Stenoln Björkens By, Siljansnäs  
  Snesen Björkens By, Siljansnäs  
  Smånysern Björkens By, Siljansnäs  
  Syln Björkens By, Siljansnäs  
  Allbåten Björkens By, Siljansnäs  
  Måckelkärn Näsbybyn - Backbyn, Siljansnäs  
  Ötjen (Höken) Näsbybyn - Backbyn, Siljansnäs  
  Storgnälla Näsbybyn - Backbyn, Siljansnäs  
  Lissgnälla Näsbybyn - Backbyn, Siljansnäs  
  Galten Fornby, Siljansnäs  
  Suggan Fornby, Siljansnäs  
  Räven Hjulbäck, Siljansnäs  
  Vargen Hjulbäck, Siljansnäs  
  Kusen Hjulbäck, Siljansnäs  
  Lappen Almo,Siljansnäs  
  Måra (Myran) Almo,Siljansnäs  
  Oxen Alvik, Siljansnäs  
  kalven Alvik, Siljansnäs  
  Tasbåtar Tasbäck, Siljansnäs, 2 båtar  
  Monbåtar Mon, Siljansnäs, 2 båtar  
  Gammelnian Nusnäs  
  Lillnien Nusnäs  
  Loppan (Luppa) Nusnäs  
  Nydäda Nusnäs  
1716 Okänt namn Nusnäs Äldsta kända båten
1803 Urvädret Nusnäs  
1835 Flitten Rönnäs  
1842 Likago Hjortnäs-Sunnanäng  
1849 Skät'n Nusnäs  
1850 Gubben Rönnäs  
1860 Sommargås Hjortnäs-Sunnanäng  
1862 Räven Ullvi  
1864 Truga Hjortnäs-Sunnanäng  
1869 Sturbåten Hälla  
1941 Rättvikarn Rättvik Anders Bondeson, Lars Håll
1943 Kersti Tibble Anders Bondeson
1944 Brudpiga Västanvik Anders Bondeson, Lars Håll
1944 Sturgubben Rönnäs Anders Bondeson, Lars Håll
1945 Vôndalös Leksands Noret Anders Bondeson, Lars Håll
1945 Nygrannen Laknäs Viktor, Arvid och Erik Tell
1945 Ros'n Övermo Fredrik och Gunnar Dahlberg
1946 Uller Ullvi Anders Bondeson, Lars Håll
1947 Sturkôlla Stumsnäs Anders Bondeson, Lars Håll
1949 Grannlåt'n Hjortnäs-Sunnanäng Anders Bondeson, Lars Håll
1949 Jugen Jon Sollerön Anders Bondeson, Lars Håll
1950 Sörbyggar'n Rättvik Anders Bondeson, Lars Håll
1952 Siljansnäsar'n Siljansnäs Anders Bondeson, Lars Håll
1955 Grändar'n Backa,Västberg, Sätra-Rättvik Anders Bondeson, Lars Håll
1956 Diös'n Mora Anders Bondeson, Lars Håll
1960 Nyckelpiga Leksands Noret Anders Bondeson, Lars Håll
1963 Sturfajt'n I (Tunhuken) Orsa Lars Håll och Anton Stolt
1964 Sturstäv Övermo Lars Håll
1965 Sjöhästen Nusnäs Lars och Rune Håll
1969 Siljansnäsar'n II Siljansnäs Lars och Rune Håll
1970 Jugen Jon II Sollerön Lars och Rune Håll
1971 Brudpiga II Västanvik Lars och Rune Håll
1973 Sunnanvind Hjortnäs-Sunnanäng Lars och Rune Håll
1974 Rättvikskullan Rättvik Lars, Arne och Rune Håll
1975 Beckox'n Tibble Lars, Arne och Rune Håll
1978 Siljansvind Rättvik Lars, Arne och Rune Håll
1979 Sofia Magdalena Sollerön Lars, Arne och Rune Håll
1980 Nygrannen II Laknäs Lars, Arne och Rune Håll
1981 Sturkôlla Nusnäs Lars och Arne Håll
1983 Sturfajt'n II Orsa Lars och Arne Håll
1987 Tunhuken Borlänge Arne Håll
1991 Siljansnäsarn III Siljansnäs Arne Håll
1993 Silvertärna Nusnäs Arne Håll
1994 Lekatten Tibble Arne Håll
1996 Brudpiga III Västanvik Arne Håll
1999 Rättvikskölla Rättvik Arne Håll
2005 Sturfajt'n III Orsa Arne Håll
2018 Vikôrkôlla Vikarbyn Arne Håll
2021 Siljansnäsarn IV Siljansnäs Arne Håll