Hjortnäs Kamratförening


Huvudverksamhet: Dans vid Hjortnäs Brygga med kringaktiviteter.

Styrelsen för 2024 -2025:

Ordförande: Johan Tägtström 070-768 64 07

Vice Ordförande: PH Sefastsson

Kassör: Mika Tägtström

Sekreterare: Gerd Örnefeldt

Musikansvarig: Anders Back 070-730 30 35

Ledarmöter:
Kicka Johansson
Karin Linder
Robert Annebäck
Emi Nordström

Suppleanter:
Niklas Höglund, Kim Thiger, Moa Thiger

Revisorer:
Erika Karlsson
Torsten Vigström

Revisorersuppleanter:
Henry Dahlberg
Ejnar Andersson

Valberedning:
Getrud Eklund
Mats Rönnblad

Dokument:

 • Ansökan om medlemskap i Hjortnäs Kamratförening
 • Stadgar för Hjortnäs Kamratförening
 • Hjortnäs Brygga och vilka som har varit här och spelat sedan 2001
 • Hjortnäs Bryggas historia
 • Hjortnäs Bryggas IF
 • Om ni vill ha tag i årsmötesprotokollen, så ska ni kontakta ordförande Johan Tägtström
 • Om hemsidan

  Hemsidan administreras av Hjortnäs - Sunnanängs byamän

  Vårat uppdrag är:

  Sköta om hemsidan

  Vårda bystugan

  Bevara byns traditioner

  Informera om aktiviter

  Vi har ingen Blog!

  Kontakt