Hjortnäs-Sunnanäng Likago Intresseförening

Stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för reparation av vårt tak på Likago´s båthus, se textenVårdar båthus och Kyrkbåten Likago och ror.

Ordförande: Anders Blomkvist tele: 070-556 27 26

Epost till Anders Blomkvist: anders@evanders.se


Dokument
 • Verksamhetsberättelse 2015
 • Verksamhetsberättelse 2016
 • Verksamhetsberättelse 2017
 • Verksamhetsberättelse 2018
 • Verksamhetsberättelse 2019
 • Verksamhetsberättelse 2020
 • Verksamhetsberättelse 2022
 • Årsmöteprotokoll 2009
 • Årsmöteprotokoll 2010
 • Årsmötesprotokoll 2011
 • Årsmötesprotokoll 2012
 • Årsmötesprotokoll 2013
 • Årsmötesprotokoll 2015
 • Årsmötesprotokoll 2017
 • Årsmötesprotokoll 2018
 • Årsmötesprotokoll 2019
 • Årsmötesprotokoll 2020
 • Årsmötesprotokoll 2021
 • Årsmötesprotokoll 2022
 • Skiss på Likago
 • Bilder på Likago
 • Likago´s tävlingsinformation 1936 - 1949 från dagstidningarna då