Roddtävling med Likago under 1930 - 1940-talet

Artiklar som är skrivna i bland annat Mora tidning från 1936 till 1949 där båten Likago från Sunnanäng är nämd. Artiklarna är sparade i PDF format.

Mora Tidning Måndagen den 27 juli 1936
Mora Tidning Måndagen den 9 augusti 1937
Mora Tidning Måndagen den 1 augusti 1938
Dagens Nyheter Måndagen den 1 augusti 1938
Mora Tidning Måndagen den 14 augusti 1939
Mora Tidning Måndagen den 5 augusti 1940
Mora Tidning Onsdagen den 7 augusti 1940
Mora Tidning Måndagen den 14 juli 1941
Mora Tidning Måndagen den 6 juli 1942
Dala-Demokraten Måndagen den 26 juli 1943
Mora Tidning Fredagen den 16 juli 1943
Mora Tidning Onsdagen den 21 juli 1943
Mora Tidning Måndagen den 26 juli 1943
Mora Tidning Fredagen den 7 juli 1944
Mora Tidning Måndagen den 14 juli 1944
Mora Tidning Måndagen den 17 juli 1944
Mora Tidning Fredagen den 6 juli 1945
Mora Tidning Måndagen den 9 juli 1945
Mora Tidning Fredagen den 13 juli 1945
Mora Tidning Måndagen den 16 juli 1945
Mora Tidning Måndagen den 1 juli 1946
Mora Tidning Måndagen den 8 juli 1946
Mora Tidning Måndagen den 7 juli 1947
Mora Tidning Onsdagen 7 juli 1948
Mora Tidning Måndagen den 12 juli 1948
Mora Tidning Fredagen den 1 juli 1949
Mora Tidning Måndagen den 25 juli 1949