Hjortnäs-Sunnanäng Kulturföreningen Tröskverksmuseet


Tröskverksbyggnaden i Hjortnäs uppfördes 1910 av Hjortnäs Tröskförening, en andelsförening bildad 1906 för gemensamt ägande av tröskverk. ännu i denna dag förvaras tröskverket, det nuvarande från 1920, i byggnaden.

Planer finns att i en framtid göra byggnaden till ett tröskverks- och bymuseum för Hjortnäs och Sunnanängs byar. Föreningens verksamhet för närvarande är att dokumentera den tidigare verksamheten samt att vårda byggnaden, tröskverk och andra inventarier tills resurser skapats för upprustning av byggnaden och inredning för museiändamål.

Förnärvarande är föreningen vilande men vill man komma i kontakt med föreningen så kan man kontakta Henry Dahlberg på 0247-610 26.