Årsskriften Hembygden

Årsskriften Hembygden ingår i medlemsavgiften 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.

BG 741-9302

Vi som arbetar med Hembygden är alltid intresserade av tips och bidrag till skriften Hembygden, som artiklar, foton och gamla handlingar. Skriv och berätta om personer och händelser från vår bygd! Manus kan skickas till doris.holmats@telia.com eller via vanlig post. Manusstopp till nästa nummer är 1 oktober. Tack på förhand!