Styrelsen 2024 - 2025

Elisabeth Institoris

Ordförande

elisabeth.institoris(at)yahoo.se


Birgitta Bitte Uddenfeldt

Sekreterare, e-post: bitte.uddenfeldt(at)telia.com


Lars Källsäter

Kassör

lars.kallsater(at)hotmail.com


Birgit Dahlberg

Ledarmot


Dan Back

Ledarmot, Årskriftens redaktionskommitté

dr.back59(at)gmail.com


Moa Tiger

Ledarmot, e-post: moatiger@outlook.com


Urban Nordström

Adjungerade ledarmot


Ingrid Rönnblad

Adjungerade ledarmot


Ellinore Björkeheim

Adjungerade ledarmot


Elisabeth Institoris

Årskriftens redaktionskommitté


Dan Back

Årskriftens redaktionskommitté


Ingrid Rönnblad

Revisor


Eva Wallin

Revisor


Birgitta Back

Valberedning


Ingrid Rönnblad

Valberedning


Byt (at) mot @


Hjortnäs - Sunnanängs Hembygdsförening

Vi finns på Facebook

Facebook

Kontakt