Hjortnäs Bryggas IF


2014, efter 27 år som en självständig förening, har Hjortnäs Bryggas IF upphört och gått tillbaka till sin ursprungliga form, en del av Hjortnäs Kamratförening.

Föreningen hade sin hemvist i leksandsbyarna Hjortnäs och Sunnanäng och den bildades i mars 1987.

Föreningen hade rodd med kyrkbåtar och uteriggare samt annan idrottsverksamhet i sin verksamhet. Hjortnäs Bryggas IF var en relativ ung idrottsförening, men med en lång historia. Med åren så minskade antalet medlemmar och intresset för att tävla i rodd. Till slut fanns det bara en interimstyrelse kvar och på våren 2014 bestämdes det att lägga ner föreningen och bli en del av Kamratföreningen igen.

Ordförande de senaste åren har varit Johan Tägtström och han nås på tele: 0247-613 16

Även om föreningen så som sådan upphört, så finns vår historia bevarad och ni kan ta del av detta på denna sida!


Läs även intervjun med Gustaf Lind

Resultat från Kyrkbåtstävlingarna 1936 - 1992

Kyrkbåtar på som har funnits på Siljans vatten 1716-2005

Tider från Leksandsrodden 1999 till 2013 för samtliga båtar som har rott längsta sträckan